English   Dutch (Nederlands)   Phonetically
 Yes  Ja  yaa
 No  Nee  nay
 Please  Alstublieft  alstuw bleeft
 Thank You  Dank u wel  dangk uw vel
 Thank you very much  Hartelijk Dank   hartlayk dangk
 Good Morning  Goedemorgen  khoode morkhern
 Good Afternoon  Goedemiddag  khoode middakh
 Good Evening  Goedenavond  khooden aavant
 Hello & Good-bye  Dag  daakh
 Do you speak English?  Spreekt u Engels?  spraykt uw engils

May I ask you a question?   Mag ik u wat vragen?   makh ik uw what vragen?